Římskokatolická farnost Domašov
V Dědině  14 664 83 Domašov
domasov@dieceze.cz www.farnostdomasov.cz
IČ 49460552 tel. 739 389 112 číslo účtu 2023956389/0800
Pořad Bohoslužeb
⇦ V týdnu od 28.2. do 7.3. 2021 ⇨
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 28.02.2. neděle postní8:30mše svatá za Vlastu a Miloslava Ustohalovy a rodiče Trampotovy
Pondělí 1.03.
Úterý 2.03.
Středa 3.03.
Čtvrtek 4.03.18:00mše svatá za rodinu Simajchlovu Musilovu Křivánkovu a Vybíralovu
Pátek 5.03.18:00Mše svatá za farníky
Sobota 6.03.
Neděle 7.03.3. neděle postní8:30mše svatá za Josefa Kříže, dceru, zemřelou rodinu Křížovu a Požárovu a duše v očistci
aktuality