Římskokatolická farnost Domašov
V Dědině  14 664 83 Domašov
domasov@dieceze.cz www.farnostdomasov.cz
IČ 49460552 tel. 739 389 112 číslo účtu 2023956389/0800
Pořad Bohoslužeb
⇦ V týdnu od 28.5. do 4.6. 2023 ⇨
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 28.05.Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO10:30Mše sv. za Jiřího, Františka a Boženu Pelanovi, Františka Janíčka a rodinu Valešovu
Pátek 2.06.18:00Mše sv. za farníky
Neděle 4.06.Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE10:30Mše sv. za rodinu Masaříkovu a Závodných
aktuality